Brug

Wat is een brug ?

Als bouwonderneming met een specialisatie in ter plaatse bekiste en gestorte betonconstructies, staan wij ook in voor de bouw van bruggen over waterwegen of verkeerswegen. Verschillende onderdelen van een brug voer wij uit : landhoofden, funderingen, brugaanloop, brugdek, ... . Of natuurlijk de volledige brug in gewapend beton.