Tunnels

Wat houdt het bouwen van een tunnel in?

Vaak worden verkeersstromen van elkaar gescheiden. Gelijkvloerse kruisingen worden dan vervangen door ongelijkvloerse varianten, waarbij meestal gebruik gemaakt wordt van tunnels. Een tunnel onder de weg dient vaak als oplossing om knelpunten op te heffen. Wij bieden tunneloplossingen op maat door het ter plaatse realiseren van de gewenste tunnelconstructie. Dit zowel voor waterwegen als verkeerswegen.