Gebogen keerwanden

Wat zijn gebogen keerwanden?

Een keerwand is grond- of waterkerend werk dat een grote standzekerheid kan bereiken door het grote gewicht en meestal een brede voet. Deze muren zijn meestal vervaardigd in gewapend beton, maar dit kan ook met andere materialen. Een keermuur wordt opgezet door geprefabriceerde betonnen elementen langs elkaar te plaatsen waardoor er een betonnen muur met groot draagvermogen wordt verkregen. Daardoor kan een keermuur gebruikt worden voor een groot aantal doeleinden zoals kelders, kaaimuren, opslagtoepassingen… Kenmerkend voor een keermuur is dat de grond die op de fundatieplaat rust een deel van het gewicht levert zodat materiaal kan bespaard worden. Deze muren kunnen naar gelang de eisen van de klant gebogen worden, wat een grote estetische meerwaarde kan leveren. Gebogen keerwanden worden vooral aangewend in stadsprojecten, architectuur of residentiële woningen.