Ondergrondse constructies

Wat zijn ondergrondse constructies?

Scherpereel Luc nv is fabrikant van prefab betonproducten van ondergrondse constructies, maar staat evenwel in voor het terplekke bekisten van deze toepassingen. Tot het standaardassortiment behoren prefabkelders, regenputten en waterzuiveringstations. Hiermee bieden wij oplossingen voor opslag en hergebruik van regenwater, zuivering en lozing van afvalwater en koele berging.