Bufferbekken

Vaak is ondergrondse, eventuele tijdelijke, opslag van vloeistoffen gewenst. Dit kan geschieden in een waterdichte betonconstructie.
Door de creatie van een bufferbekken in een rioleringsstelsel wordt het bergingsvolume van dit rioleringsstelsel vergroot. Bijvoorbeeld wordt er op die manier in een gescheiden rioleringsstelsel vermeden dat verdund afvalwater gaat overstorten. Bij een bergbezinkingsbekken is het ontwerp zo gemaakt dat het vuil in het water kan bezinken zodat het later af te voeren water reeds heel wat zuiverder zal zijn.