Inspectieput

Een inspectieput is een constructie op een riolerings- of waterstelsel. Op die manier kan het stelsel geïnspecteerd en onderhouden worden. Inspectieputten in beton omvatten de kleinere standaard putten, maar ook de grotere maatwerkputten. Deze laatste behoren tot onze specialisatie.