Uitstroom of instroom

Deze constructies zorgen ervoor dat ofwel het regenwater of afvalwater het ondergrondse stelsel kan verlaten of binnentreden. Vaak zijn dit kunstwerken in gewapend beton welke ter plaatse dienen gerealiseerd te worden.