Overstort in beton

Een overstort is een opening in een waterstelsel waarlangs een teveel aan water gecontroleerd kan wegvloeien. Dit principe komt ook voor in ons dagelijks leven, denk maar aan de overloop van een wastafel of een bad. Een overstortconstructie in een rioleringsstelsen zorgt ervoor dat bij hevige regenval het overtollige water het rioleringsstelsel kan verlaten om de pompstations niet te overbelasten en ongewenste overstromingen te vermijden.