Pompstation

Een pompstation in een rioleringsstelsel zorgt ervoor dat het gravitair afgevoerde afvalwater opgepompt wordt naar een hoger gelegen rioleringsstelsel of rechtstreeks naar een zuiveringsinstallatie. Pompstations worden ook vaak ontworpen in combinatie met een overstort.
Dergelijke diepere ondergrondse constructies worden vaak gerealiseerd in waterdicht beton. Deze behoren tot onze specialiteit.